Zapraszamy na kolejne Letnie Spotkania z Nauką
oraz kolejną Oranżerię Naukową dla Najmłodszych
w roku  2015

do Ośrodka Pracy Twórczej IBW PAN nad jeziorem Wdzydze

 Przedstawiamy program naszych Spotkań w roku 2015

Przedstawiamy program Oranżerii Naukowej dla Dzieci w roku 2015

 Oranżeria Naukowa dla najmłodszych - nowe wydarzenie podczas Letnich Spotkań z Nauką

 Tytuł Popularyzatora Nauki 2012 dla Letnich Spotkań z Nauką !

 

 

Spotkania z Nauką 2015 - Opis i zdjęcia z wykładów

Oranżeria Naukowa dla dzieci 2015 - Opis i zdjęcia z imprez

 

 

Dziękujemy sponsorom: Radzie Upowszechniania Nauki PAN oraz Firmie Grupa ENERGA S.A.  za dotychczasowe wspieranie finansowe imprezy!

Letnie Spotkania z Nauką

Serdecznie zapraszamy na kolejne XIII  “Letnie Spotkania z Nauką”  i IV "Oranżerię Naukową dla Najmłodszych" - imprezy popularnonaukowe ponownie organizowane w bieżącym roku nad jeziorem Wdzydze przez Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.  W lipcu i sierpniu, w ramach Letnich Spotkań z Nauką, w  każdą sobotę o godzinie 20, w Ośrodku Pracy Twórczej IBW PAN w Czarlinie-Skoczkowie będą wygłaszane  ok. 45 minutowe wykłady z różnych dyscyplin o charakterze popularnonaukowym, upowszechniające wyniki prowadzonych w Polsce badań. Po każdym wykładzie odbędzie się dyskusja, a następnie bezpośrednie spotkanie z wykładowcą przy kawie i herbacie. W tym roku nasze Spotkania będą w większości prowadzone przez uzdolnionych młodych naukowców.
Wcześniej, o godzinie 18.30, w ramach "Oranżerii Naukowej" rozpocznie sie zabawa naukowa dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy 1-3).

“Letnie Spotkania z Nauką” i "Oranżerię Naukową" organizujemy przede wszystkim dla mieszkańców Ziemi Kościerskiej i gości przebywających na Kaszubach. Przy Letnich Spotkaniach przyjęliśmy zasadę, że nawet o trudnych sprawach wykładowcy powinni mówić językiem zrozumiałym dla uczniów szkoły średniej. Uważamy, że nasza inicjatywa może nie tylko stanowić pewnego rodzaju atrakcję dla wczasowiczów przebywających w okolicach Wdzydz, lecz również pełnić rolę edukacyjną w Regionie. W odróżnieniu od innych "festiwali nauki", które zazwyczaj trwają od 2 do 3 dni i organizowane są w dużych ośrodkach miejskich, nasze "Spotkania" rozłożone są w okresie 2 miesięcy i odbywają się w sercu Kaszub. Są przez to łatwiej dostępne i pozwalają nie tylko poszerzyć wiedzę, ale również nawiązać bezpośredni kontakt z wybitnymi przedstawicielami nauki polskiej.

Jesteśmy przekonani, że "Letnie Spotkania z Nauką" i "Oranżeria Naukowa" nie tylko wzbogacą ofertę lokalnych imprez kulturalnych i podniosą atrakcyjność turystyczną tej części Kaszub, lecz również będą okazją do wyrównywania szans społecznych poprzez bezpośredni dostęp lokalnego środowiska nauczycieli oraz uczniów z obszarów wiejskich do wybitnych przedstawicieli nauki, stworzą platformę do swobodnej dyskusji oraz przyczynią się do upowszechnienie wyników polskich badań naukowych.

Ponadto informujemy, że “Spotkania ” i "Oranżeria" odbywają się w ramach XIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki i stanowią letnie przedłużenie tej wielkiej, popularnonaukowej imprezy na teren Regionu Kaszubskiego.

Pracowników Oświaty informujemy, że XII Bałtycki Festiwal Nauki, którego obecnie integralną częścią są nasze imprezy, został wpisany przez Pomorskiego Kuratora Oświaty do kalendarza imprez na rok 2014/2015.

Wstęp na wszystkie imprezy "Letnich Spotkań z Nauką" i "Oranżerii Naukowej" jest bezpłatny!!!
Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tej popularno naukowej imprezie.

______________________________________________________________________________________

Jak dojechać na Spotkania:

- z Gdańska

- z Kościerzyny

- od szosy Wąglikowice - Wdzydze


Szczegółowych informacji o "Spotkaniach " i "Oranżerii" udzielają:

Dr hab. inż. Marek Kulczykowski, prof. nadzw. IBW PAN
Instytut Budownictwa Wodnego PAN
tel.:+58 552 20 11
e-mail: marek@ibwpan.gda.pl

Prof. dr hab. Ewa Kulczykowska
Rada Upowszechniania Nauki PAN
tel.: +58 731 17 62
e-mail: ekulczykowska@iopan.gda.pl


W roku 2015 wspierają nas finansowo:

logo RUN

Rada Upowszechniania Nauki PAN
Bardzo dziękujemy!

logo Energa

Grupa ENERGA S.A.
Sponsor Letnich Spotkań z Nauką
Bardzo dziękujemy!