Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy,  że niestety Spotkań z Nauką nie uda nam się w tym roku zorganizować.

Informujemy, że jeszcze na przełomie maja i czerwca nie wiedzieliśmy, czy uda nam się uruchomić Ośrodek.
Jeszcze w tym roku na trwało tu karczowanie pni i wywóz zwalonych drzew. W maju siłami społecznymi rozpoczęliśmy odbudowę Ośrodka na tym musieliśmy się skupić.

Wyjaśniamy, że coroczną organizację Spotkań zaczynaliśmy już w poprzedzającym je roku (ustalanie programu, rozmowy z potencjalnymi wykładowcami odnośnie tematyki wykładów, rezerwacja noclegów w IO PAN w Sopocie dla zamiejscowych itp.). Jesienią zeszłego roku,, przy niepewności co do funkcjonowania Ośrodka, na to się nie zdecydowaliśmy.

Czy w przyszłym 2024 roku reaktywujemy Spotkania - zobaczymy.
  Część dotychczasowych organizatorów, z uwagi na wiek i zdrowie, nie jest w stanie zaangażować się w organizację w takim stopniu jak dotychczas. Nadzieja w młodszym pokoleniu, które widzi sensowność kontynuacji, być może w nieco odmiennej formuje.

Zatem nie tracimy nadzieji na Spotkania za rok. 

Szanowni Państwo,

Na razie wszystkich "tęskniących" za naszymi Spotkaniami zachęcamy do odwidzenia nas na Facebook'u. Zamieściliśmy tam zapis z wygłoszonych już w 2022 roku wykładów. Zapraszamy wszystkich ponownie do naszej internetowej sali wykładowej poprzez link:

fb.com/LetnieSpotkaniaZNauka

Natomiast nasze następne wykłady został już wygłoszone "na żywo" również na naszym Facebooku.

  • W najbliższą sobotę 20 sierpnia o godzinie 20 zapraszamy na nasz ostatni w tegorocznych Spotkaniach wykład" na żywo" na naszym Facebooku. Prof. UG, dr hab.   Arkadiusz Janicki z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego wygłosi wykład pt.:

    "Kurlandia - upadek ostatniego lenna Rzeczypospolitej" 

 

I to wszystko w tym roku...

Choć brakowało nam osobistego kontaktu z Państwem to cieszymy się bardzo z tak ogromnego zainteresowania naszą nietypową w tym roku Imprezą!

Bardzo dziękujemy Państwu zrozumienie i udział w naszych wirtualnych Spotkaniach.

 

 

 

 

Jubileuszowe XX Letnie Spotkaniach z Nauką
w roku  2022
w Ośrodku Pracy Twórczej IBW PAN nad jeziorem Wdzydze!

 

rzedstawiamy program wykładów:

 Program Spotkań w roku 2022

 

Oranżeria Naukowa dla Dzieci
Niestety z uwagi na późną decyzję władz o zniesieniu ograniczeń sanitarnych w związku z COVID-19, w tym roku nie jesteśmy w stanie  zorganizować zabawy naukowej dla dzieci

 

Spotkania z Nauką 2022 - Opis wykładów

Program Oranżerii 2019

 

 

 Oranżeria Naukowa dla najmłodszych - nowe ( w porównaniu ze Spotkaniami) wydarzenie podczas Letnich Spotkań z Nauką
Niestety w tym roku z uwagi na pandemię również nieobecne...

 Tytuł Popularyzatora Nauki 2012 dla Letnich Spotkań z Nauką !

Oranżeria Naukowa dla dzieci 2019 - Opis imprez

 

Dziękujemy Radzie Upowszechniania Nauki PAN  za wspieranie naszej imprezy!

Bardzo dziękujemy również Pubowi MEFISTO z Gdyni za dotychczasowy sponsoring i serwowanie napojów chłodzących w naszej bezpłatnej leśnej "pubo-kawiarence" przed wykładami Letnich Spotkań z Nauką

Letnie Spotkania z Nauką

Serdecznie Wszystkich zapraszamy do udziału w naszych XX jubileuszowych “Letnich Spotkaniach z Nauką” -  popularnonaukowej  imprezie organizowanych nad jeziorem Wdzydze przez Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie oraz Uniwersytet Gdański reprezentowany przez Wydział Historyczny UG.W 2022 roku nasza Impreza odbywała się również pod patronatem Rady Upowszechniania Nauki PAN w Warszawie.

W lipcu i sierpniu, w ramach Letnich Spotkań z Nauką, w  każdą sobotę o godzinie 20, w Ośrodku Pracy Twórczej IBW PAN w Czarlinie-Skoczkowie są wygłaszone  ok. 45 minutowe wykłady z różnych dyscyplin o charakterze popularnonaukowym, upowszechniające wyniki prowadzonych w Polsce badań. Po każdym wykładzie ma miejsce dyskusja, a następnie bezpośrednie spotkanie z wykładowcą.

“Letnie Spotkania z Nauką” organizujemy corocznie przede wszystkim dla mieszkańców Ziemi Kościerskiej i gości przebywających na Kaszubach. Przy Letnich Spotkaniach przyjmujemy zasadę, że nawet o trudnych sprawach wykładowcy powinni mówić językiem zrozumiałym dla uczniów szkoły średniej. Uważamy, że nasza inicjatywa może nie tylko stanowić pewnego rodzaju atrakcję dla wczasowiczów przebywających w okolicach Wdzydz, lecz również pełnić rolę edukacyjną w Regionie. W odróżnieniu od innych "festiwali nauki", które zazwyczaj trwają od 2 do 3 dni i organizowane są w dużych ośrodkach miejskich, nasze "Spotkania" rozłożone są w okresie 2 miesięcy i odbywają się w sercu Kaszub. Są przez to łatwiej dostępne i pozwalają nie tylko poszerzyć wiedzę, ale również nawiązać bezpośredni kontakt z wybitnymi przedstawicielami nauki polskiej.

Jesteśmy przekonani, że "Letnie Spotkania z Nauką" nie tylko wzbogacają ofertę lokalnych imprez kulturalnych i podniosą atrakcyjność turystyczną tej części Kaszub, lecz również są okazją do wyrównywania szans społecznych poprzez bezpośredni dostęp lokalnego środowiska nauczycieli oraz uczniów z obszarów wiejskich do wybitnych przedstawicieli nauki, stworzą platformę do swobodnej dyskusji oraz przyczynią się do upowszechnienie wyników polskich badań naukowych.

Wstęp na wszystkie imprezy "Letnich Spotkań z Nauką"  był bezpłatny!!!
Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tej popularno-naukowej imprezie.

______________________________________________________________________________________

Jak dojechać na Spotkania:

- z Gdańska

- z Kościerzyny

- od szosy Wąglikowice - Wdzydze


Szczegółowych informacji o "Spotkaniach " i "Oranżerii" udzielają reprezentanci Organizatorów:

Dr hab. inż. Marek Kulczykowski, prof. nadzw. IBW PAN
Instytut Budownictwa Wodnego PAN
tel.:+58 552 20 11
e-mail: marekkulczykowski@ibwpan.gda.pl

Prof. dr hab. Ewa Kulczykowska
Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
Rada Upowszechniania Nauki PAN
tel.: +58 731 17 62
e-mail: ekulczykowska@iopan.gda.pl

Dr Wacław Kulczykowski
Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
tel.:+58 523 24 27
e-mail: waclaw.kulczykowski@ug.edu.pl


W roku 2021 wspierają nas

logo RUN

Rada Upowszechniania Nauki PAN w Warszawie  i Pub Mefisto w Gdyni
Bardzo dziękujemy!