2 lipca 2016 roku, godz. 2000

Tytuł: Nasze relacje z genetyką

Droga rozwoju współczesnej genetyki wiedzie od teoretycznego modelu DNA Jamesa Watsona i Francisa Cricka przez modyfikację genów, do pełnej analizy tysięcy genomówi wyciągania wniosków dotyczących ewolucji. Rozwój ten stał się możliwy dzięki głębokiej, wnikliwej współpracy biologów, biochemików, biofizyków, lekarzy,informatyków. Drogę tę dekorują liczne Nagrody Nobla. Oczywiście rozkwit nauki ma swoje odbicie w przemyśle, nowych technologiach,komercyjnym wykorzystaniu zdobyczy naukowych, co nie zawsze witane jest z wdzięcznością przez społeczeństwo.Last but not least, wszystko to podlega ocenom filozoficznym i etycznym. Obecna sytuacja może być uznana za alarmującą w świetle możliwych zastosowań wiedzy genetycznej w odniesieniu do człowieka. Czy jesteśmy na to gotowi?

 

Wykładowca: Prof. dr hab. Magdalena Fikus, emerytowany pracownik naukowy Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

Prof. dr hab. Magdalena Fikus, biochemiczka, lata badań i zainteresowanie genetyką i biotechnologią. Wieloletnia pracownica PAN  (Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) , wykładała także w UMCS i na uczelniach warszawskich. Ostatnio cykl wykładów w UW, Międzyuczelniane studia Humanistyczne MISH, „DNA- kod życia”. Współtwórczyni pierwszego polskiego Festiwalu Nauki w Warszawie (14 edycji), oraz imprez towarzyszących (trzy Kawiarnie Naukowe ) i in. Członkini Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik. Przewodnicząca Rady Upowszechniania Nauki PAN.  Popularyzatorka nauki w prasie, radio i telewizji.Napisała dziesiątki popularyzatorskich artykułów, udzieliła dziennikarzom setek wywiadów, także w audycjach radiowych i telewizyjnych. Zainicjowała cykliczna 45. minutową audycję o problemach nauki w Radio TOK FM.Za swoją działalność popularyzatorską otrzymała m.in. nagrodę "Problemów" i "Kuriera Polskiego, nagrodę im. Hugona Steinhausa, nagrodę im. Bronisława Filipowicza, nagrodę Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Nagrodę Prezesa PAN, Nagrodę Rektora UW, Nagrodę Miasta Stoł. Warszawa. Laureatka tytułu „Fenomena Roku”, przyznanego przez Tygodnik Przekrój oraz tytułu „Popularyzatora Nauki” przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.