Oranżeria Naukowa dla Najmłodszych 2019

Oranżeria Naukowa dla Najmłodszych to  zabawa naukowa dla dzieci w wieku 5-9 lat ( a nawet starszych) wprowadzona w 2012 roku do programu Letnich Spotkań z Nauką na prośbę Rady Upowszechniania Nauki PAN. Pomysłodawcą Imprezy był Jan Dąbkowski – prezes Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy „Polis”, współzałożyciel i członek European Youth Press. Oranżeria Naukowa nad Wdzydzami nie powstałaby jednak bez wielkiej pozytywnej presji prof. Magdaleny Fikus.

Oranżeria jest formą tzw. Kawiarni Naukowej dla Dzieci. Ponieważ dzieci nie pijają kawy, lecz przeważnie oranżadę, stąd nazwa tego cyklu popularnonaukowych imprez dla najmłodszych.

Imprezy  "Oranżerii Naukowej" odbywają się w Ośrodku IBW PAN w Czarlinie –Skoczkowie nad Wdzydzami przed wykładami Letnich Spotkań z Nauką ( w tym roku o godz. 18.30) i mają charakter zabawy naukowej. Są one prowadzone w formie dialogu pomiędzy prowadzącym, a dziećmi, który to dialog jest bogato przeplatany ciekawymi eksperymentami i zajęciami w tzw. warsztatach. Czas trwania pojedynczej imprezy wynosił ok. 30 minut.

_______________________________________________________________________________________

6 lipca 2019 roku, godz. 1830

 Zabawa Naukowa - nr 1

Dr Ewa Sokołowska, dr inż. Magdalena Gozdowska

Zakład Genetyki i Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie

Drugie życie ropy naftowej w morzach i oceanach?

W trakcie naszej zabawy pokazaliśmy, jak dramatyczne dla środowiska mogą być skutki katastrof morskich związanych z przedostaniem się ropy naftowej do oceanu z uszkodzonych tankowców czy platform wiertniczych. Dzieci dowiedziały się na czym polega usuwanie zanieczyszczeń ropopochodnych z powierzchni wody. Zaprezentowaliśmy także korzyści z zastosowania ropy naftowej w służbie człowieka, np. do produkcji leków, kosmetyków czy zabawek.
Na koniec dzieci mogły zobaczyć próbkę prawdziwej ropy naftowej pobranej z odwiertu na Bałtyku i zobaczyć proces jej spalania.