Program XX Letnich Spotkań z Nauką w roku 2022

Wszystkie Spotkania odbywają się w każdą sobotę od 2 lipca do 27 sierpnia o godz. 20.00

Wstęp wolny!

1.     2 lipca 2022

"Jak zachować bioróżnorodność świata - banki genów" - Prof. dr hab. Magdalena Fikus, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, Rada Upowszechniania Nauki PAN ,

 

2.      9 lipca 2022

"Choroby neurodegeneracyjne - dlaczego są takie groźne  i czy możliwe jest ich leczenie" - Prof.  dr hab. Grzegorz Węgrzyn,  Wydział Biologi, Katedra Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego

 

3.      16 lipca 2022

"Dlaczego Wszechświat się rozszerza?" - Dr Andrzej Hryczuk, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 

4.      23 lipca 2022

"Ci wspaniali wikingowie w swych pancernych Volvo... Obraz Szwecji i jej mieszkańców w polskich mediach w latach 1945-1989"- Prof. UG dr hab. Arnold Kłonczyński,  Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego

 

5.     30 lipca 2022

"Czy da się wyceniać przyrodę tak jak sztukę?"  - Prof. dr hab. Marcin Węsławski, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

 

6.    6 sierpnia 2022

"20 lat minęło... Letnie Spotkania z Nauką w świecie nauk biologicznych" - Prof.  dr hab. Przemysław Wojtaszek, Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

7.      13 sierpnia 2022

"Składowisko odpadów poflotacyjnych rudy miedzi Żelazny Most" - jedno z największych wyzwał geotechnicznych na świecie"Prof. dr hab. inż. Waldemar Świdziński, Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku 

8.      20 sierpnia 2022

"Barczewko na Warmii - historia ogniem pisana, średniowieczne zaginione miasta i  urbanizacja Puszczy Galińdzkiej" - Dr Arkadiusz Koperkiewicz Zakład Archeologii Średniowiecznej i  Nowożytności Uniwersytetu Gdańskiego

9.      27 sierpnia 2022

"Kurlandia - upadek ostatniego lenna Rzeczypospolitej"Prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego