Oranżeria Naukowa dla Najmłodszych 2014

Oranżeria Naukowa dla Najmłodszych to to cykl tzw. zabaw naukowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy 1-3) wprowadzony w 2012 roku do programu Letnich Spotkań z Nauką na prośbę Rady Upowszechniania Nauki PAN.

Jest to forma tzw. Kawiarni Naukowej dla Dzieci. Ponieważ dzieci nie pijają kawy, lecz przeważnie oranżadę, stąd nazwa tego cyklu popularnonaukowych imprez dla najmłodszych.

Imprezy  "Oranżerii Naukowej" odbywają się w Ośrodku IBW PAN w Czarlinie –Skoczkowie nad Wdzydzami przed wykładami Letnich Spotkań z Nauką i mają charakter zabawy naukowej. Są one prowadzone w formie dialogu pomiędzy prowadzącym, a dziećmi, który to dialog był bogato przeplatany ciekawymi eksperymentami i zajęciami w tzw. warsztatach. Czas trwania pojedynczej imprezy wynosił ok. 30 minut.

_______________________________________________________________________________________

5 lipca 2014 roku, godz. 1900

 Zabawa Naukowa dla Dzieci - nr 1

Tytuł: Przyziemne losy deszczu

 

         Zabawa była poświęcona obiegowi wody w przyrodzie. Prowadząca w sposób przystępny przedstawiła zagrożenia wynikające z zakłócenia tego obiegu na skutek zmian w ukształtowaniu terenu oraz zanieczyszczania przez człowieka wód podziemnych i powierzchniowych. W imprezie wykorzystano stanowisko do demonstracji wpływu ukształtowania i zabudowy terenu na spływ i akumulacje wód powierzchniowych. Miało ono postać makiety przedstawiającej m.in. wzgórza morenowe i miasto. Dzieci, samodzielnie symulując przy użyciu deszczownicy opady deszczu na powyższą makietę, zapoznały się z podtopieniami, osuwiskami oraz spływami zanieczyszczeń z dróg i pól uprawnych. W trakcie zabawy wywołano lawinę błotną i spowodowano powódź gdy opady skierowane były na część zurbanizowaną makiety. W przypadku opadów skierowanych na zalesione wzgórza obserwowano gromadzenie się wód przez zbiorniki wodne i lasy. W trakcie zabawy dzieci zapoznały się z takimi obiektami, jak zbiorniki retencyjne, mokradła, rowy przydrożne, na które na co dzień nie zwraca się uwagi, a które skutecznie zabezpieczają tereny miejskie przed podtopieniami w skutek dużej ilości opadów.


Prowadzący zabawę: Mgr inż. Aleksandra Korzec, Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku