3 lipca 2010 roku, godz. 2000

Tytuł: Nagrody Nobla - drogowskaz w przyszłość

Do najbliższych Nagród jeszcze kilka miesięcy, więc można spokojnie przyjrzeć się tym, które już znamy. Jaka była ich rola w dalszym rozwoju nauki? Czy Komisja Noblowska się myliła? Co robili potem laureaci? Czy i my możemy typować i przewidzieć przyszłych laureatów? Omówione zostaną wybrane przykłady Nagród w dziedzinie Medycyna i Fizjologia. Przyjrzymy się tym pierwszym, o których najłatwiej sądzić, jak przyczyniły się do dalszego rozwoju nauki. Popatrzymy na tych laureatów, którzy szybko doczekali się uznania i tych którzy długo bardzo czekali. Zauważymy kolejne Nagrody, wyrastające z jednego odkrycia, też nagrodzonego – to takie poszukiwanie wspólnego przodka kolejnych badań. Spojrzymy na Nagrody „techniczne”, które przyspieszyły badania w różnych dziedzinach, na Nagrody wiążące się z wielkimi odkryciami XX wieku, na Nagrody za wąski lecz ważny wycinek badawczy. Może dodamy trochę spekulacji kto nie dostał (a mu „się należało”), komu kibicujemy w najbliższych latach. Aktywny udział słuchaczy, dodatki, anegdoty, historie, plotki z tej dziedziny – mile widziane.

Wykładowca: Prof. dr hab. Magdalena Fikus, emerytowany pracownik naukowy Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

Biochemiczka, lata badań i zainteresowanie genetyką i biotechnologią. Wieloletnia pracownica PAN  (Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) , wykładała także w UMCS i na uczelniach warszawskich. Ostatnio cykl wykładów w UW, Międzyuczelniane studia Humanistyczne MISH, „DNA- kod życia”. Współtwórczyni pierwszego polskiego Festiwalu Nauki w Warszawie (14 edycji), oraz imprez towarzyszących (trzy Kawiarnie Naukowe ) i in. Członkini Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik. Przewodnicząca Rady Upowszechniania Nauki PAN.  Popularyzatorka nauki w prasie, radio i telewizji.Napisała dziesiątki popularyzatorskich artykułów, udzieliła dziennikarzom setek wywiadów, także w audycjach radiowych i telewizyjnych. Zainicjowała cykliczna 45. minutową audycję o problemach nauki w Radio TOK FM.Za swoją działalność popularyzatorską otrzymała m.in. nagrodę "Problemów" i "Kuriera Polskiego, nagrodę im. Hugona Steinhausa, nagrodę im. Bronisława Filipowicza, nagrodę Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Nagrodę Prezesa PAN, Nagrodę Rektora UW, Nagrodę Miasta Stoł. Warszawa. Laureatka tytułu „Fenomena Roku”, przyznanego przez Tygodnik Przekrój oraz tytułu „Popularyzatora Nauki” przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie powstał w roku 1957. Jego profil naukowy ewoluował od klasycznej biochemii i chemii fizycznej do uprawianej obecnie biologii molekularnej. Badania prowadzone w Instytucie mają duże znaczenie dla medycyny (inżynieria genetyczna, badanie genotypów bakterii i innych prostych organizmów). Instytut zatrudnia około 200 pracowników naukowych, prowadzi studia doktoranckie dla absolwentów wydziałów biologii, chemii, fizyki, nauk rolniczych i medycyny oraz liczne prace magisterskie, także studentów spoza Warszawy. Mieści się w nim również obecnie Centrum Doskonałości Biotechnologii Molekularnej, powołane w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej oraz Centrum Polsko-Francuskie Biotechnologii Roślin.