Wszystkim naszym gościom bardzo dziękujemy za udział w naszych XIX Letnich Spotkaniach z Nauką
w roku  2021
w Ośrodku Pracy Twórczej IBW PAN nad jeziorem Wdzydze!

 

 

Niestety z uwagi na ciągle trwającą pandemię Oranżeria Naukowa dla Dzieci w tym roku ponownie nie odbbyła się, a nasze Spotkania przebiegały w takim samym, jak w zeszłym roku, reżimie sanitarnym.

 

 Program Spotkań w roku 2021!

Ograniczenia organizacyjne w związku z pandemią COVID-19!

Oranżeria Naukowa dla Dzieci
Niestety w trosce o zdrowie najmłodszych w tym roku nie odbędzie się

 

Spotkania z Nauką 2021 - Opis wykładów

Program Oranzerii 2019

 

 

 Oranżeria Naukowa dla najmłodszych - nowe ( w porównaniu ze Spotkaniami) wydarzenie podczas Letnich Spotkań z Nauką
Niestety w 2021 roku z uwagi na pandemię również nieobecne...

 Tytuł Popularyzatora Nauki 2012 dla Letnich Spotkań z Nauką !

Oranżeria Naukowa dla dzieci 2019 - Opis imprez

 

Dziękujemy Radzie Upowszechniania Nauki PAN  za wspieranie naszej imprezy!

Bardzo dziękujemy również Pubowi MEFISTO z Gdyni za sponsoring i serwowanie napojów chłodzących w naszej bezpłatnej leśnej "pubo-kawiarence" przed wykładami Letnich Spotkań z Nauką

Letnie Spotkania z Nauką

Serdecznie dziękujemy Wszystkim biorącym udział w naszych XIX już  “Letnich Spotkaniach z Nauką” - w popularnonaukowej  imprezie zorganizowanych nad jeziorem Wdzydze przez Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie oraz Uniwersytet Gdański reprezentowany przez Wydział Historyczny UG.W 2021 roku nasza Impreza odbywała się pod patronatem RAD Upowszechniania Nauki PAN w Warszawie.

W lipcu i sierpniu, w ramach Letnich Spotkań z Nauką, w  każdą sobotę o godzinie 20, w Ośrodku Pracy Twórczej IBW PAN w Czarlinie-Skoczkowie zostały wygłoszone  ok. 45 minutowe wykłady z różnych dyscyplin o charakterze popularnonaukowym, upowszechniające wyniki prowadzonych w Polsce badań. Po każdym wykładzie miała miejsce dyskusja, a następnie bezpośrednie spotkanie z wykładowcą.

Organizacja każdego Spotkania spełnia ograniczenia wymagane w celu ochrony przed rozprzestrzenieniem COVID-19.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne w tym roku zawiesiliśmy naszą Oranżerie Naukową dla Dzieci - miejmy nadzieję, że już jedynie na ten rok.

“Letnie Spotkania z Nauką” organizujemy corocznie przede wszystkim dla mieszkańców Ziemi Kościerskiej i gości przebywających na Kaszubach. Przy Letnich Spotkaniach przyjmujemy zasadę, że nawet o trudnych sprawach wykładowcy powinni mówić językiem zrozumiałym dla uczniów szkoły średniej. Uważamy, że nasza inicjatywa może nie tylko stanowić pewnego rodzaju atrakcję dla wczasowiczów przebywających w okolicach Wdzydz, lecz również pełnić rolę edukacyjną w Regionie. W odróżnieniu od innych "festiwali nauki", które zazwyczaj trwają od 2 do 3 dni i organizowane są w dużych ośrodkach miejskich, nasze "Spotkania" rozłożone są w okresie 2 miesięcy i odbywają się w sercu Kaszub. Są przez to łatwiej dostępne i pozwalają nie tylko poszerzyć wiedzę, ale również nawiązać bezpośredni kontakt z wybitnymi przedstawicielami nauki polskiej.

Jesteśmy przekonani, że "Letnie Spotkania z Nauką" nie tylko wzbogacają ofertę lokalnych imprez kulturalnych i podniosą atrakcyjność turystyczną tej części Kaszub, lecz również są okazją do wyrównywania szans społecznych poprzez bezpośredni dostęp lokalnego środowiska nauczycieli oraz uczniów z obszarów wiejskich do wybitnych przedstawicieli nauki, stworzą platformę do swobodnej dyskusji oraz przyczynią się do upowszechnienie wyników polskich badań naukowych.

Wstęp na wszystkie imprezy "Letnich Spotkań z Nauką"  był bezpłatny!!!
Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tej popularno-naukowej imprezie.

______________________________________________________________________________________

Jak dojechać na Spotkania:

- z Gdańska

- z Kościerzyny

- od szosy Wąglikowice - Wdzydze


Szczegółowych informacji o "Spotkaniach " i "Oranżerii" udzielają reprezentanci Organizatorów:

Dr hab. inż. Marek Kulczykowski, prof. nadzw. IBW PAN
Instytut Budownictwa Wodnego PAN
tel.:+58 552 20 11
e-mail: marekkulczykowski@ibwpan.gda.pl

Prof. dr hab. Ewa Kulczykowska
Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
Rada Upowszechniania Nauki PAN
tel.: +58 731 17 62
e-mail: ekulczykowska@iopan.gda.pl

Dr Wacław Kulczykowski
Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
tel.:+58 523 24 27
e-mail: waclaw.kulczykowski@ug.edu.pl


W roku 2021 wspierają nas

logo RUN

Rada Upowszechniania Nauki PAN w Warszawie  i Pub Mefisto w Gdyni
Bardzo dziękujemy!