Zapraszamy na Letnie Spotkania z Nauką
oraz Oranżerię Naukową dla Najmłodszych
w roku  2018

w Ośrodku Pracy Twórczej IBW PAN nad jeziorem Wdzydze


 Program naszych Spotkań w roku 2018

Oranżeria Naukowa dla Dzieci w roku 2018 Oranżeria Naukowa dla najmłodszych - nowe ( w porównaniu ze Spotkaniami) wydarzenie podczas Letnich Spotkań z Nauką

 Tytuł Popularyzatora Nauki 2012 dla Letnich Spotkań z Nauką !

 

 

Spotkania z Nauką 2018- Opis wykładów

Oranżeria Naukowa dla dzieci 2018 - Opis imprez

 

 

Dziękujemy Radzie Upowszechniania Nauki PAN  za dotychczasowe wspieranie imprezy!

Letnie Spotkania z Nauką

Serdecznie zapraszamy tegoroczne XVI już  “Letnie Spotkania z Nauką”  i VII "Oranżerię Naukową dla Najmłodszych" - imprezy popularnonaukowe ponownie organizowane w bieżącym roku nad jeziorem Wdzydze przez Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku oraz Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie.  W lipcu i sierpniu, w ramach Letnich Spotkań z Nauką, w  każdą sobotę o godzinie 20, w Ośrodku Pracy Twórczej IBW PAN w Czarlinie-Skoczkowie były wygłaszane  ok. 45 minutowe wykłady z różnych dyscyplin o charakterze popularnonaukowym, upowszechniające wyniki prowadzonych w Polsce badań. Po każdym wykładzie miała miejsce dyskusja, a następnie bezpośrednie spotkanie z wykładowcą przy kawie i herbacie.
Wcześniej, o godzinie 18.30, w ramach "Oranżerii Naukowej" rozpocznie się zabawa naukowa dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy 1-3).

“Letnie Spotkania z Nauką” i "Oranżerię Naukową" organizujemy przede wszystkim dla mieszkańców Ziemi Kościerskiej i gości przebywających na Kaszubach. Przy Letnich Spotkaniach przyjęliśmy zasadę, że nawet o trudnych sprawach wykładowcy powinni mówić językiem zrozumiałym dla uczniów szkoły średniej. Uważamy, że nasza inicjatywa może nie tylko stanowić pewnego rodzaju atrakcję dla wczasowiczów przebywających w okolicach Wdzydz, lecz również pełnić rolę edukacyjną w Regionie. W odróżnieniu od innych "festiwali nauki", które zazwyczaj trwają od 2 do 3 dni i organizowane są w dużych ośrodkach miejskich, nasze "Spotkania" rozłożone są w okresie 2 miesięcy i odbywają się w sercu Kaszub. Są przez to łatwiej dostępne i pozwalają nie tylko poszerzyć wiedzę, ale również nawiązać bezpośredni kontakt z wybitnymi przedstawicielami nauki polskiej.

Jesteśmy przekonani, że "Letnie Spotkania z Nauką" i "Oranżeria Naukowa" nie tylko wzbogacają ofertę lokalnych imprez kulturalnych i podniosą atrakcyjność turystyczną tej części Kaszub, lecz również są okazją do wyrównywania szans społecznych poprzez bezpośredni dostęp lokalnego środowiska nauczycieli oraz uczniów z obszarów wiejskich do wybitnych przedstawicieli nauki, stworzą platformę do swobodnej dyskusji oraz przyczynią się do upowszechnienie wyników polskich badań naukowych.

Wstęp na wszystkie imprezy "Letnich Spotkań z Nauką" i "Oranżerii Naukowej" jest bezpłatny!!!
Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych do dalszego udziału w tej popularno-naukowej imprezie.

______________________________________________________________________________________

Jak dojechać na Spotkania:

- z Gdańska

- z Kościerzyny

- od szosy Wąglikowice - Wdzydze


Szczegółowych informacji o "Spotkaniach " i "Oranżerii" udzielają:

Dr hab. inż. Marek Kulczykowski, prof. nadzw. IBW PAN
Instytut Budownictwa Wodnego PAN
tel.:+58 552 20 11
e-mail: marek@ibwpan.gda.pl

Prof. dr hab. Ewa Kulczykowska
Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
Rada Upowszechniania Nauki PAN
tel.: +58 731 17 62
e-mail: ekulczykowska@iopan.gda.pl


W roku 2018 wspiera nas

logo RUN

Rada Upowszechniania Nauki PAN
Bardzo dziękujemy!