Szanowni Państwo,

W bieżącym, 2024 roku, po rocznej przerwie reaktywujemy nasze Letnie Spotkania z Nauką, choć w  zmienionej i czasowo ograniczonej formule.

Informujemy, że ponownie od maja siłami społecznymi kontynuujemy odbudowę Ośrodka na tym musieliśmy się przede wszystkim skupić.

Dlatego w tym roku planujemy jedną , większą imprezę ze wspólnym udziałem 3 wybitnych naukowców i publiczności pod nazwą:

IM MNIEJ WIEM, TYM LEPIEJ ŚPIĘ...
czyli dyskusja o katastrofach i fatalnych skutkach lekceważenia nauki

10 SIERPNIA 2024, GODZ.19.00

Ośrodek IBW PAN, Skoczkowo nad j. Wdzydze

 

Szczegóły wkrótce...

 

Szanowni Państwo,

Na razie wszystkich "tęskniących" za naszymi wcześniejszymi Spotkaniami zachęcamy do odwidzenia nas na Facebook'u. Zamieściliśmy tam zapis z wygłoszonych już w 2022 roku wykładów. Zapraszamy wszystkich ponownie do naszej internetowej sali wykładowej poprzez link:

fb.com/LetnieSpotkaniaZNauka

Natomiast nasze następne wykłady został już wygłoszone "na żywo" również na naszym Facebooku.

  • W najbliższą sobotę 20 sierpnia o godzinie 20 zapraszamy na nasz ostatni w tegorocznych Spotkaniach wykład" na żywo" na naszym Facebooku. Prof. UG, dr hab.   Arkadiusz Janicki z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego wygłosi wykład pt.:

    "Kurlandia - upadek ostatniego lenna Rzeczypospolitej" 

 

I to wszystko w tym roku...

Choć brakowało nam osobistego kontaktu z Państwem to cieszymy się bardzo z tak ogromnego zainteresowania naszą nietypową w tym roku Imprezą!

Bardzo dziękujemy Państwu zrozumienie i udział w naszych wirtualnych Spotkaniach.

 

 

 

 

Jubileuszowe XX Letnie Spotkaniach z Nauką
w roku  2022
w Ośrodku Pracy Twórczej IBW PAN nad jeziorem Wdzydze!

 

rzedstawiamy program wykładów:

 Program Spotkań w roku 2022

 

Oranżeria Naukowa dla Dzieci
Niestety z uwagi na późną decyzję władz o zniesieniu ograniczeń sanitarnych w związku z COVID-19, w tym roku nie jesteśmy w stanie  zorganizować zabawy naukowej dla dzieci

 

Spotkania z Nauką 2022 - Opis wykładów

Program Oranżerii 2019

 

 

 Oranżeria Naukowa dla najmłodszych - nowe ( w porównaniu ze Spotkaniami) wydarzenie podczas Letnich Spotkań z Nauką
Niestety w tym roku z uwagi na pandemię również nieobecne...

 Tytuł Popularyzatora Nauki 2012 dla Letnich Spotkań z Nauką !

Oranżeria Naukowa dla dzieci 2019 - Opis imprez

 

Dziękujemy Radzie Upowszechniania Nauki PAN  za wspieranie naszej imprezy!

Bardzo dziękujemy również Pubowi MEFISTO z Gdyni za dotychczasowy sponsoring i serwowanie napojów chłodzących w naszej bezpłatnej leśnej "pubo-kawiarence" przed wykładami Letnich Spotkań z Nauką

Letnie Spotkania z Nauką

Serdecznie Wszystkich zapraszamy do udziału w naszych XX jubileuszowych “Letnich Spotkaniach z Nauką” -  popularnonaukowej  imprezie organizowanych nad jeziorem Wdzydze przez Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie oraz Uniwersytet Gdański reprezentowany przez Wydział Historyczny UG.W 2022 roku nasza Impreza odbywała się również pod patronatem Rady Upowszechniania Nauki PAN w Warszawie.

W lipcu i sierpniu, w ramach Letnich Spotkań z Nauką, w  każdą sobotę o godzinie 20, w Ośrodku Pracy Twórczej IBW PAN w Czarlinie-Skoczkowie są wygłaszone  ok. 45 minutowe wykłady z różnych dyscyplin o charakterze popularnonaukowym, upowszechniające wyniki prowadzonych w Polsce badań. Po każdym wykładzie ma miejsce dyskusja, a następnie bezpośrednie spotkanie z wykładowcą.

“Letnie Spotkania z Nauką” organizujemy corocznie przede wszystkim dla mieszkańców Ziemi Kościerskiej i gości przebywających na Kaszubach. Przy Letnich Spotkaniach przyjmujemy zasadę, że nawet o trudnych sprawach wykładowcy powinni mówić językiem zrozumiałym dla uczniów szkoły średniej. Uważamy, że nasza inicjatywa może nie tylko stanowić pewnego rodzaju atrakcję dla wczasowiczów przebywających w okolicach Wdzydz, lecz również pełnić rolę edukacyjną w Regionie. W odróżnieniu od innych "festiwali nauki", które zazwyczaj trwają od 2 do 3 dni i organizowane są w dużych ośrodkach miejskich, nasze "Spotkania" rozłożone są w okresie 2 miesięcy i odbywają się w sercu Kaszub. Są przez to łatwiej dostępne i pozwalają nie tylko poszerzyć wiedzę, ale również nawiązać bezpośredni kontakt z wybitnymi przedstawicielami nauki polskiej.

Jesteśmy przekonani, że "Letnie Spotkania z Nauką" nie tylko wzbogacają ofertę lokalnych imprez kulturalnych i podniosą atrakcyjność turystyczną tej części Kaszub, lecz również są okazją do wyrównywania szans społecznych poprzez bezpośredni dostęp lokalnego środowiska nauczycieli oraz uczniów z obszarów wiejskich do wybitnych przedstawicieli nauki, stworzą platformę do swobodnej dyskusji oraz przyczynią się do upowszechnienie wyników polskich badań naukowych.

Wstęp na wszystkie imprezy "Letnich Spotkań z Nauką"  był bezpłatny!!!
Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tej popularno-naukowej imprezie.

______________________________________________________________________________________

Jak dojechać na Spotkania:

- z Gdańska

- z Kościerzyny

- od szosy Wąglikowice - Wdzydze


Szczegółowych informacji o "Spotkaniach " i "Oranżerii" udzielają reprezentanci Organizatorów:

Dr hab. inż. Marek Kulczykowski, prof. nadzw. IBW PAN
Instytut Budownictwa Wodnego PAN
tel.:+58 552 20 11
e-mail: marekkulczykowski@ibwpan.gda.pl

Prof. dr hab. Ewa Kulczykowska
Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
Rada Upowszechniania Nauki PAN
tel.: +58 731 17 62
e-mail: ekulczykowska@iopan.gda.pl

Dr Wacław Kulczykowski
Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
tel.:+58 523 24 27
e-mail: waclaw.kulczykowski@ug.edu.pl


W roku 2021 wspierają nas

logo RUN

Rada Upowszechniania Nauki PAN w Warszawie  i Pub Mefisto w Gdyni
Bardzo dziękujemy!