Ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19

  1.  Nasze tegoroczne Spotkania, z uwagi na pandemię COVID-19, odbywały się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym
  2. Obowiązywały ograniczenia w przemieszczaniu się po terenie Ośrodka. Dla naszych słuchaczy była dostępna jedynie droga od bramy do "polany wykładowej" oraz Pawilonu Socjalnego.
  3. Zdezynfekowane krzesła były rozstawione zgodnie z wymaganymi odstępami. Prosiliśmy o nie zmienianie ich położenia i zachowanie wymaganego dystansu miedzy słuchaczami..
  4. Prosiliśmy o nie zmienianie raz zajętego krzesła..
  5. W przypadku konieczności wygłoszenia wykładu w sali Pawilonu Socjalnego słuchaczom miały zostać rozdane jednorazowe maseczki.
  6. Nasza "kawiarenka" funkcjonowała wyłącznie przed wykładem i była obsługiwana przez jedną wyznaczoną osobę.
  7. Prosiliśmy o respektowanie powyższych ustaleń i zarządzeń Organizatorów.