Cmentarz ewangelicki w Grzybowskim Młynie

Widok ogólny cmentarza

Widok ogólny cmentarza

Grzybowski Myn jest małą osadą położoną nad brzegiem rzeki Czarnej Wody, przy drodze z Kościerzyny do Wdzydz. Oprócz gospodarstwa rybackiego z hodowlą pstrągów, sumów i jesiotrów, znajduje się tu stary cmentarz ewangelicki z początku XIX w. Jest to miejsce spoczynku napływowej ludności ewangelickiej - byłych właścicieli miejscowego folwarku. Kiedyś znajdowało się tu ok. 12 grobów. Obecnie można tu odnaleźć 2 kompletne nagrobki i pozostałości 5 innych mogił.

Oprócz wartości historycznej, kulturowej i etnicznej cmentarz stanowi interesujący obiekt przyrodniczy. Porasta go starodrzew złożony ze świerków , dębów , modrzewi i klonów w wieku ok. 130 lat. Runo pokryte jest barwinkiem pospolitym, posadzonym prawdopodobnie jako roślina ozdobna na mogiłach,  który obecnie rozprzestrzenił się na całym obszarze cmentarza.

Mogiły porośnięte barwinkiem pospolitym

Mogiły porośnięte barwinkiem pospolitym

Jeden z 5 zachowanych nagrobków

Jeden z 5 zachowanych nagrobków

Żeliwna tablica nagrobna

Żeliwna tablica nagrobna