Atrakcje przyrodnicze

Muchy nie kręćcie się tu. Jeszcze nie skończyłem.

Muchy nie kręćcie się tu. Jeszcze nie skończyłem.

Ośrodek Wypoczynkowy IBW PAN położony jest w centrum Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Park obejmuje obszar jeziora Wdzydze oraz okolicznych jezior, których w sąsiedztwie jest około 160. Ponad 60% powierzchni parku zajmują lasy stanowiące część Borów Tucholskich. We florze Parku stwierdzono ponad 600 gatunków roślin, w tym wiele objętych ochroną prawną. Faunę Parku - obok gatunków pospolitych, reprezentują liczne gatunki rzadkie i chronione. Miłośnikom kontaktu z przyrodą proponujemy specjalne spacery, wycieczki piesze, rowerowe i samochodowe.

Żerowiska bobrów
W bliskim sąsiedztwie Ośrodka, nad brzegami jeziora Wdzydze oraz rzeki Czarnej Wody znajdują się liczne siedliska bobrów. Bobry trudno zobaczyć, gdyż są to zwierzęta nocne i nadzwyczaj płochliwe, ale już w odległości kilkuset metrów na zachód od kąpieliska można nad brzegiem jeziora zobaczyć tzw. zgryzy bobrów - ścięte i nadgryzione pnie drzew.

Bóbr
żeremia nad J. Wdzydze
ścięte pnie nad Czarną Wodą
Jelonek

Wodopój dzikiej zwierzyny
W odległości ok. 1500 m od Ośrodka, na wschodnim krańcu północnego ramienia Wdzydz - jeziora Jelenie ( nad którym położony jest nasz Ośrodek) znajduje się przepiękna, kolorowa, zawsze soczyście zielona łąka, środkiem której wije się rzeczka Studzienica. Łąka i rzeczka stanowią żerowisko i wodopój dzikich zwierzą. Zawsze można tu spotkać bociany, czasami czaple i żurawie. O świcie do wodopoju schodzą się sarny i jelenie.

Żurawinowe bagienka
Proponujemy spacer o długości ok. 2 km przez piękny las do pobliskich bagienek z dużą ilością żurawin. Występuje tu rzadka owadożerna roślinka - rosiczka.

rezerwat

Rezerwat Czarnej Wody
W odległości ok. 2 km od Ośrodka przepływa piękna kaszubska rzeka - Czarna Woda. Na kilkukilometrowym odcinku rzeki w pobliżu naszego ośrodka ustanowiono rezerwat przyrody. Występuje w niej rzadka odmiana troci- troć jeziorna.

Wycieczka samochodowa do Ogrodu Botanicznego w Gołubiu
Prywatny ogród botaniczny, mały ale z ogromną ilością bardzo ciekawych, często egzotycznych roślin (np. sekwoja, płonący krzew Mojżesza i inne).

Wycieczka piesza do przystanku leśnej ścieżki dydaktycznej
Spacer o długości ok. 3 km, przez piękny las do jednego z przystanków rowerowej ścieżki dydaktycznej zorganizowanej przez Wdzydzki Park Krajobrazowy. Możliwość zapoznania się ze specjalnym drzewostanem nasiennym z którego pozyskuje się nasiona do działalności szkółkarskiej.

ptak

Wycieczka do siedliska dzikiego ptactwa
Wycieczka nad odległe o ok. 4 km jezioro Słupinko, obok malowniczych meandrów Czarnej Wody. Nad jeziorem siedliska łabędzi, traczy, żurawi, czapli siwej i kormoranów. Na brzegach Czarnej Wody widoczne ślady działalności licznych w tej okolicy bobrów (ścięte drzewa, żeremia).

Wycieczka do Loryńca - do pieszej trasy ścieżki przyrodniczej
Wycieczka do pobliskiej wsi, czerwonym "Szlakiem Kaszubskim" obok doliny Czarnej Wody, przez piękny las. We wsi 200 letni klon - pomnik przyrody. Przez wieś przebiega specjalnie oznakowana piesza trasa tzw. ścieżki przyrodniczo dydaktycznej - wokół pobliskiego jeziora Schodno. Na pokonanie trasy ścieżki potrzeba ok. 3 godzin. Na trasie zlokalizowano 4 przystanki z tablicami informacyjnymi.

Loryniec

Wycieczka trasą rowerową ścieżki przyrodniczo dydaktycznej
Tuż obok naszego Ośrodka przebiega trasa rowerowa ścieżki przyrodniczo dydaktycznej wytyczonej przez Wdzydzki Park Krajobrazowy. Trasa liczy ok. 28 km i ma wyznaczone 3 przystanki w szczególnie interesujących miejscach. Przebiega obok siedlisk i wodopojów dzikich zwierząt oraz obok pomników przyrody. Trasa jest oznakowana na drzewach żółtym symbolem roweru, na polnych skrzyżowaniach ustawiono dodatkowe drogowskazy.

szlak rowerowy

Wycieczka rowerowa lub samochodowa na fermę Strusi Afrykańskich w Garczynie
Ponad 100 strusi na 5,5 ha wybiegów. Możliwość zakupu strusiego mięsa i jaj oraz przejażdżki na wielbłądzie.

Strusie pisklęta
przejażdżka na wielbłądzie

Wycieczka samochodowa do przełomu Raduni w Babim Dole
Rezerwat przyrody. Rzeka płynąca dnem dzikiego jaru o stromych kilkunastometrowych brzegach ma na tym odcinku charakter górski. Nad rzeką ślady dawnego grodziska wczesnośredniowiecznego.

przełom Raduni