Juszki

Juszki to bardzo stara wieś o unikalnej zabudowie przestrzennej integralnie związanej z otaczającym ją krajobrazem. Z tego powodu została wpisana do rejestru zabytków województwa pomorskiego jako zespół ruralistyczny (zabytkowy zespół zabudowy wsi).

O uroku Juszek decyduje przede wszystkim położenie, w kotlinie opadającej piaszczystymi stokami ku brzegom jeziora.

We wsi w dużym stopniu zachowała się zabudowa z XIX i początków XX w. Można tu zobaczyć drewniane  budynki mieszkalne  o zrębowej konstrukcji ścian.

O wczesnym osadnictwie na tym terenie świadczy skarb monet rzymskich z I w.n.e. Pierwszy pisane informacje o wsi pochodzą z 1217 roku kiedy książę pomorski Mściwój I zapisał Juszki Cystersom Oliwskim. Pochodzenie nazwy wsi tłumaczy dokument lustracyjny z tego terenu z 1664 roku, w którym wymienia się dwa piece smolne: "jeden grzybowski a drugi u Uszka".