Regulamin pobytu ze zwierzęciem

  1. Zwierzę na terenie Ośrodka musi być pod pełną kontrolą właściciela.
  2. Zwierzę nie może zakłócać wypoczynku innych wczasowiczów.
  3. Zwierzę nie można przyprowadzać na plac zabaw dziecięcych i na plażę.
  4. W przypadku zanieczyszczenia przez zwierzę domku lub terenu Ośrodka właściciel zobowiązany jest natychmiast usunąć zanieczyszczenie.
  5. Z uwagi na liczne przypadki alergii, zwłaszcza na sierść kota i pierze papugi, przed zdaniem domku należy dokładnie oczyścić i wytrzepać poduszki oraz koce i zdać je kierownikowi Ośrodka.
  6. Właściciel pokrywa koszty wszelkich szkód spowodowanych przez swoje zwierzę.
  7. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu właściciel zobowiązany jest na żądanie Kierownictwa natychmiast wywieźć zwierzę z Ośrodka.

Uwaga, przy rezerwacji domku prosimy koniecznie o informację o zamiarze przywiezienia zwierzecia!

Tam się coś poruszyło! Możesz mnie puścić?

Tam się coś poruszyło! Możesz mnie puścić?