Regulamin pobytu z psem

 1. Wczasy z psem możliwe są jedynie w  pierwszym turnusie lipca oraz w ostatnim turnusie sierpnia i turnusie wrześniowym. Turnusy w drugiej połowie lipca i w pierwszej połowie sierpnia przeznaczone są wyłącznie dla wczasowiczów bez psów. Powyższe ograniczenie będzie bezwzględnie przestrzegane!
 2. Właściciel psa zobowiązany jest posiadać przy sobie książeczkę zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie.
 3. Pies na terenie ośrodka musi być pod pełną kontrolą właściciela.
 4. Pies nie może zakłócać wypoczynku innych wczasowiczów.
 5. Psa nie można przyprowadzać na plac zabaw dziecięcych i na plażę.
 6. W celu załatwienia potrzeb fizjologicznych psa należy wyprowadzać poza teren ośrodka.
 7. W przypadku zanieczyszczenia przez psa terenu ośrodka właściciel zobowiązany jest natychmiast usunąć zanieczyszczenie.
 8. Przed zdaniem domku należy go dokładnie oczyścić.
 9. Właściciel pokrywa koszty wszelkich szkód spowodowanych przez swojego psa.
 10. Właściciel zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich poleceń Kierownictwa uściślających zasady pobytu psa w ośrodku.
 11. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu właściciel zobowiązany jest na żądanie Kierownictwa natychmiast usunąć psa z ośrodka.

Uwaga, przy rezerwacji domku prosimy koniecznie o informację o zamiarze przywiezienia psa

Mój dziadek grał w "Czterech pancernych"

Mój dziadek grał w "Czterech pancernych"