Informacja o Ośrodku i Rezerwacja

Informacji w sprawie Ośrodka Pracy Twórczej IBW PAN oraz rezerwacji domków udzielą Państwu:

Sekretariat - Pani Ania Wasilewska

Sekretariat - Pani Ania Wasilewska

Księgowość

Księgowość: Pani Anna Rusiniak

Marek Kulczykowski

Marek Kulczykowski

Dział Kadr i Spraw Socjalnych - Pani Jolanta Szostek

Dział Kadr i Spraw Socjalnych - Pani Jolanta Szostek

Informacje można uzyskać e-mailem, telefonicznie, faxem lub drogą pocztową. Poniżej podajemy niezbędne adresy i numery:

E-maile:

Sekretariat: sekr@ibwpan.gda.pl
lub
anna.rusiniak@ibwpan.gda.pl
ewentualnie
Marek Kulczykowski: marek@ibwpan.gda.pl

Numery telefonów:

Telefon komórkowy: 605 61 39 04
(Uwaga: Pod powyższym numerem instytutowa rezerwacja i informacja funkcjonuje wyłącznie do połowy czerwca, od połowy czerwca telefon obsługuje Kierownik na terenie Ośrodka)

Telefon stacjonarny (IBW PAN): 58 552 20 11, 58 522 29 00, 58 522 29 47, 58 552 39 03
Gdyby przypadkiem nikt nie odbierał (Sekretarka pani Ania Wasilewska pracuje czasami poza Sekretariatem) można się łączyć z:
Panią Anna Rusiniak - tel. 58 522 29 29 (ew. 58 522 29 44),
z Markiem Kulczykowskim - tel. 58 522 29 13
lub z Panią Jolantą Szostek z Działu Kadr i Spraw Socjalnych - tel. 58 522 29 34.

Adres do korespondencji pocztowej:

Instytut Budownictwa Wodnego PAN
ul.Kościerska 7
80-328 Gdańsk-Oliwa

Numer faxu: 58 552 42 11

W zawiłych sprawach finansowych niezbędnych informacji udzieli Państwu  Pani Ania Rusiniak (tel. 58 522 29 44- kasa lub 58 522 29 29 - finanse)