Dział Finansowy IBW PAN

W zawiłych sprawach finansowych dotyczących Ośrodka Pracy Twórczej IBW PAN niezbędnych informacji i pomocy udzieli Państwu Pani Ania Rusiniak z Działu Finansowego:

Pani Kasia Adamowicz

Z Panią Anią można kontaktować się telefonicznie (tel. 58 522 29 44 (kasa) lub 58 522 29 29 (finanse) oraz e-mailem: anna.rusiniak@ibwpan.gda.pl