Kontakt do Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

IBW PAN

Instytut Budownictwa Wodnego PAN położony jest w odległości ok. 100 km od Ośrodka Pracy Twórczej, w Gdańsku Oliwie, w pobliżu ZOO, u wylotu trzech oliwskich dolin: Doliny Radości, Doliny Ewy i Doliny Świeżej Wody. Instytut prowadzi badania związane z gospodarką wodną, budownictwem hydrotechnicznym i inżynierią morskią. Rozwijane są ty takie dyscypliny naukowe, jak mechanika płynów, mechanika gruntów i skał oraz teoria budowli inżynierskich. Badania prowadzone w Instytucie są silnie powiązane z naukami o Ziemi, takimi jak: oceanologia, hydrologia, gospodarka wodna i geologia. Na terenie Instytutu znajduje się największy i w Polsce kanał falowy wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia generujące fale oraz aparaturę pomiarową i rejestrującą.

Poza swoją główną siedzibą w Gdańsku Oliwie Instytut posiada unikalne, przepięknie położone na samym brzegu Bałtyku, Morskie Laboratorium Brzegowe w Lubiatowie.

Z Instytutem możecie się Państwo kontaktować w celu uzyskania informacji i rezerwacji dot. Ośrodka Pracy Twórczej oraz ew. wpłat w kasie IBW. Zatem poniżej podajemy Państwu niezbędne adresy (e-mailowe i pocztowe) oraz numery faksów i telefonów:

E-maile:

Sekretariat: sekr@ibwpan.gda.pl
lub
Księgowość: anna.rusiniak@ibwpan.gda.pl
ewentualnie
Marek Kulczykowski: marek@ibwpan.gda.pl

Numery telefonów:

Telefon komórkowy: 605 61 39 04
(Uwaga: Pod powyższym numerem instytutowa rezerwacja i informacja funkcjonuje wyłącznie do czerwca, od czerwca telefon obsługuje Kierownik na terenie Ośrodka)

Telefon stacjonarny (IBW PAN):58 522 29 00, 58 522 29 47 ewentualnie  58 552 20 11, 58 552 39 03
Gdyby przypadkiem nikt nie odbierał (Pani Sekretarka Ania Wasilewska pracuje czasami poza Sekretariatem) można się łączyć z:

Panią Anią Rusiniak (Księgowość, Kasa: 58 522 29 29 lun 58 522 29 44

lub  z Markiem Kulczykowskim. - tel. 58 522 29 83

lub z Panią Jolantą Szostek z Działu Kadr i Spraw Socjalnych - tel. 58 522 29 34

Adres do korespondencji pocztowej:

Instytut Budownictwa Wodnego PAN
ul.Kościerska 7
80-328 Gdańsk-Oliwa

Numer faxu: 58 552 42 11

W zawiłych sprawach finansowych niezbędnych informacji udzieli Państwu nasz Dział Finansowy: Pani Ania Rusiniak (tel. 58 522 29 29 lub 58 522 29 44)