Stefan Orłowski

Do roku 2015 kierownikiem w II połowie czerwca i I połowie lipca (turnus I i II) był Pan Stefan Orłowski - spokojny starszy człowiek- emerytowany pracownik IBW PAN. Jego miły charakter sprawiał, że wielu gości uzależniało swój czas przyjazdu do Ośrodka od terminu jego dyżuru.

Pan Stefan Orłowski