Jerzy Kołodko

Do roku 2015 kierownikiem końca I połowy sierpnia i w I połowie września (turnus VI) był Pan Jerzy Kołodko. Pan Jurek był miłym, spokojnym i przesympatycznym człowiekiem. Pomimo przejścia na emeryturę pozostawał nadal bardzo aktywny naukowo, analizując doświadczalnie i opisując bardzo skomplikowanymi zależnościami zjawiska występujące na powierzchni wód: mórz, rzek i jezior. Zainteresowanym potrafił pokazać na powierzchni Wdzydz fascynujące zjawiska niedostrzegalne dla laika. Zmarł we wrześniu 2020 roku...

Pan Jerzy Kołodko